Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.

×

CO2 compensatie berekent met Greentripper

  • CamperHomie

CO2 compensatie berekent met Greentripper

Om de ecologische, sociale en economische gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we de handen in elkaar slaan om er iets aan te doen. We hebben daarom gekozen om samen te werken met Greentripper. Greentripper staat in voor het berekenen en compenseren van de CO2-voetafdruk van reizen, met als doel reizen samen duurzamer te maken. Daarnaast promoten zij duurzaam reizen door kennis te verspreiden over hoe je dit best aanpakt, en ook partnerships aan te gaan met bedrijven en organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben.

CO2-compensatie van je reis, wat houdt dat juist in?

Het compenseren van de uitstoot van je reis houdt in dat je een financiële bijdrage gaat leveren aan een CO2-reductieproject, waarbij de CO2-reductie in dit project gelijk is aan het volume CO2 dat wordt uitgestoten door jouw reis. Deze reductie zou niet plaatsvinden zonder jouw bijdrage.

Een CO2-reductieproject?

Een CO2-reductie- of klimaatproject is een project waarbij men door middel van een bepaalde actie of technologie een vermindering in CO2 teweegbrengt. Greentripper werkt enkel samen met projecten die gecertificeerd zijn. Dat willen zeggen dat het klimaatproject onder strikte normen wordt tot stand gebracht, en ook op regelmatige basis wordt gecontroleerd. Zo ben je zeker dat jouw financiële bijdrage effectief bijdraagt tot een CO2-reductie in onze atmosfeer. Alle klimaatprojecten van Greentripper zijn gecertificeerd door Gold Standard of UNFCCC. Ze worden gecontroleerd door Forum Ethibel, een onafhankelijke auditeur, en door Vinçotte. Deze bureaus controleren of een project volgens de regels is opgezet en daaraan voldoet, zodat ze kunnen spreken over geloofwaardige en meetbare klimaatactie.

De projecten die CamperHomie heeft gekozen (Olivijn en Zeewier) vallen niet onder deze projecten, en worden daardoor ook niet aangeboden door Greentripper. Op onze website is Greentripper enkel verantwoordelijk voor de berekening van de CO2-uitstoot.

Greentripper biedt op hun eigen website momenteel twee klimaatprojecten aan:

  1. Het efficiënte kookfornuizenproject in Ghana

Dit project voorziet kookfornuizen bij gezinnen in Ghana die 50% minder hout nodig hebben voor dezelfde efficiëntie. Zo worden er dus ook 50% minder bomen omgekapt. Daarnaast is er ook veel minder rookvorming binnenshuis, waardoor de gezondheidstoestand ook drastisch toeneemt. Longaandoeningen zijn jammer genoeg één van de grootste doodsoorzaken bij kinderen in deze regio.

  1. Het drinkbaar water project in Uganda

Dit project gaat in het Kaliro district in Uganda oude waterbronnen die in verval zijn geraakt terug beschikbaar stellen voor de bevolking. Momenteel moeten mensen hun water koken alvorens het te kunnen opdrinken. Wederom is hier veel hout voor nodig dat wordt omgekapt en opgebrand. Dit project voorkomt daardoor dus ook ontbossing.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat ongeveer 3 miljard mensen wereldwijd nog steeds koken op open vuren. Hiervoor is er natuurlijk veel hout en kolen nodig om deze vuren te laten branden, en daarnaast is deze vorm van koken ook allesbehalve efficiënt. Hectaren bos wordt dagelijks omgekapt om kookvuren te voorzien van brandstof. Door het inzetten van efficiënte kookfornuizen, of het voorzien van drinkbaar water dat niet meer moet worden gekookt alvorens te drinken, wordt ontbossing tegengegaan en vermijden ze dat CO2 vrijkomt bij de verbranding. Kijk zeker ook eens op de website van Greentripper voor meer informatie over deze projecten.

Serena Adam, cooks food on Gyapa Cookstove.

Waarom biedt Greentripper geen projecten aan in Nederland of België?

De klimaatopwarming en stijging van CO2 in onze atmosfeer is een wereldwijd probleem. Daarom maakt het eigenlijk niet uit of een CO2-reductie nu plaatsvindt in Nederland, Afrika, of ergens anders in de wereld. Greentripper kiest ervoor om CO2-projecten te steunen in ontwikkelingslanden, omdat ze daar met hetzelfde geld ook meer mogelijk kunnen maken.

Niet alleen de CO2-uitstoot wordt verminderd, ook helpen ze de lokale bevolking om hun eigen levenssituatie te verbeteren. Een echte win-win dus. Daarnaast reist een aanzienlijk deel van Nederland, België, en andere Europese landen de hele wereld rond. Het is daarom ook logisch om projecten te steunen buiten Europa.

Waarom kiezen voor Greentripper?

CamperHomie heeft voor het rekenmodel van Greentripper gekozen omdat zij al jaren mooie projecten steunen en een goed berekeningsmethode hebben om ons bewust te maken van de uitstoot van de voertuigen waar we mee op pad zijn.

Is de CO2-berekening van Greentripper betrouwbaar?

Greentripper is baseert zich op de Bilan Carbone® methode van ADEME – het Franse agentschap voor milieu en energiebeheer. ADEME wordt wereldwijd erkend voor zijn berekeningsmethode van de uitstoot van broeikasgassen (zie www.ademe.fr). Ze zijn een pionier op het vlak van de berekening van de uitstoot van broeikasgassen en de omrekening daarvan in CO2-equivalenten, rekening houdend met het globale opwarmingspotentieel, en de bijdrage van elk gas tot het broeikaseffect.

Het team van Greentripper kan nauwkeurig de CO2-voetafdruk van uw activiteiten of uw reizen berekenen, maar daarvoor zijn veel gegevens nodig. Om dit haalbaar te maken hebben ze besloten om met gemiddelden te werken die door ADEME gedefinieerd werden en die algemeen goedgekeurd worden door de sector.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan of log in om een reactie te plaatsen.